top of page
IMG_3541_edited_edited.jpg

LED dioder fakta:LED lysdioden er som en vanlig likerettdiode, som lyser opp når det går strøm igjennom den. Lysdioder kan brukast til mange ting, som glødepærer i maskiner, elektronikk eller lyslenker osv.. Lysdioder har den siste tida blitt meir populære i belysnings sammenheng fordi dei er meir energibesparende en tradisjonelle glødepærer.

Her er det skjematiske symbolet for lysdiode,Her ser vi en illustrasjon av LED-dioden som beskriver (+) pluss og (-) Minus benet som strømmen går igjennom. Dioden slipper bare strøm igjennom den ene retningen. For å indikere korleis den skal monteres riktig.Catode er navnet på minus (-) siden på det korte beinet til lysdioda, med det kan du lett skilje mellom pluss og minus siden. En annen måte å finne minus siden på LED-dioda er å se på selve dioda. Den ene siden av dioden har ett flatt punkt, det er samme side som det korte minus benet er på. så vist du har med ett uheld klippet begge led-beina like lange eller loddet, kan du finne minus siden med å finne det flate ponktet på lyspæra.

RGB-LED dioder:En RGB-lysdiode kan lyse i tre ulike farger, rødt,grønt og blått. Med å la grunnfargane lyse med ulik styrke kan RGB-en lyse opptil mange ulige farger (Eksempel en RGB-led stripe som har regnbue farger) Når RGB-en lyser i full styrke, blir lyset kvitt. Når den lyser både rødt og grønt vil den lyse gult, slik som i fargesirkelen.


En RGB-diode består av tre høgintensive lysdioder som er sammensatt til en diode. Det kan vi sjå i lysdiodens bein, som det er fire stykk av. Tre av beina er dedikerte for respektive fargane medan det fjerde og lengste beinet er et fellesbein for alle fargane.


Info er henta fra: kjell og Company.

89 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
Innlegg: Blog2 Post
bottom of page